Witamy

Dzięki KevytPRO w szybki i wygodny sposób rozliczysz się z wykonanej pracy. Dowiedz się więcej i zarejestruj się już dziś.

Rozliczenie wynagrodzenia

Rozliczenie płac KevytPRO to szybki i wygodny sposób na obsługę fakturowania i płac dla firmy i drobnego przedsiębiorcy. Po zakończeniu pracy wystaw fakturę jako osoba prywatna, bez identyfikatora firmy lub nazwy firmy. Pracę papierkową i biurokrację zostaw nam, a sam zajmij się tym, za co Ci płacą. A co najlepsze – zachowaj jeszcze większą część swoich dochodów.

Zarejestruj się jako rozliczeniowiec płac

Rejestracja jest prosta i szybka, a przy tym nie zobowiązuje do niczego.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na warunki umowy i przetwarzanie zgodnie z polityką prywatności .

Polisy ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe są ważne zarówno dla firm, jak i dla drobnych przedsiębiorców. Troszczymy się o to, abyś jako drobny przedsiębiorca miał najważniejsze polisy ubezpieczeniowe. Poproś naszych ekspertów o więcej informacji na temat treści polisy ubezpieczeniowej, dzwoniąc pod numer 010 209 1091, pisząc na adres e-mail info@kevytpro.fi lub umów się z nami na spotkanie i odwiedź nasze biuro pod adresem: Kutomotie 16, 00380 Pitäjänmäki, Helsinki.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności pokrywa uszkodzenia ciała i mienia, za które – jako drobny przedsiębiorca – jesteś prawnie odpowiedzialny. Suma ubezpieczenia wynosi 1 000 000 EUR, a udział własny wynosi 1 000 EUR. Ubezpieczenie obejmuje również nieruchomość będącą przedmiotem prac na sumę ubezpieczenia 20 000 EUR i udziałem własnym w wysokości 1 000 EUR. Obecnie ubezpieczenie obejmuje branżę budowlaną oraz sprzątania i czyszczenia. Nasi eksperci od KevytPRO udzielą Ci więcej informacji na temat najważniejszych zapisów polisy ubezpieczeniowej. Możesz również poprosić o dodatkowe informacje na temat zgłaszania szkody do firmy ubezpieczeniowej w przypadku jej wystąpienia, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod numerem 010 209 1091, adresem e-mail info@kevytpro.fi lub bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową Fennia. W Fennii obsługa klienta jest dostępna pod numerem 10 503 6604 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 oraz od środy do piątku od 9.00 do 16.00), www.fennia.fi. Numer ubezpieczenia to 490-7326702.
Pobierz formularz zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe dla drobnych przedsiębiorców obejmuje wypadki w godzinach pracy i w trakcie dojazdu do pracy. Przy kwocie ubezpieczenia 20 000 EUR wkład własny wynosi 0 EUR. Ubezpieczenie obejmuje również zgony w wyniku wypadku na kwotę ubezpieczenia 5 000 EUR oraz odszkodowanie za trwałe uszkodzenie ciała na kwotę ubezpieczenia 50 000 EUR. Ubezpieczenie obejmuje tylko osoby zarejestrowane w instytucji Kela. W przypadku osób nie należących do Keli, ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia do 5000 EUR, odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 10 000 EUR i zgonu w wyniku wypadku do 5000 EUR. Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia odbywającego się w Finlandii. Możesz poprosić o więcej informacji na temat zgłaszania szkody do firmy ubezpieczeniowej w przypadku jej wystąpienia, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta pod numerem 010 209 1091, adresem e-mail info@kevytpro.fi, lub bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową Fennia. W Fennii w razie wypadku pomocy udziela asystent Fennii pod numerem 010 503 5000 (07.00 – 23.00), www.fennia.fi Numer ubezpieczenia to 5149765.

Pobierz formularz zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego

Ubezpieczenie YEL

Drobny przedsiębiorca w Finlandii ubezpieczany według ustawy o emeryturach przedsiębiorców (fin. yrittäjän eläkelaki YEL) wykonuje pracę jako pracownik albo jako przedsiębiorca.  Ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego nie uznaje drobnych przedsiębiorców za osobną grupę, jednak pojęcie drobnego przedsiębiorcy przyjęło się powszechnie, jeśli chodzi o samozatrudnienie. Wszyscy przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione i drobni przedsiębiorcy są ubezpieczeni zgodnie z ustawą o emeryturach przedsiębiorców, czyli YEL, na własny rachunek.
 
Podstawowe kwestie dotyczące ubezpieczenia YEL dla drobnego przedsiębiorcy:
  • Wszystkie osoby samozatrudnione w wieku 18–67 lat są zobowiązane do ubezpieczenia się zgodnie z ustawą YEL, jeśli ich działalność trwa co najmniej 4 miesiące, a ich dochód z pracy objętej ustawą YEL, tj. wartość nakładu pracy wynosi co najmniej 7958,99 EUR (2020) w okresie 12 miesięcy. 
  • Nieregularna, ale powtarzająca się działalność przedsiębiorcza jest równoznaczna z sezonową działalnością przedsiębiorczą i może wymagać zawarcia ubezpieczenia YEL. 
  • YEL stanowi podstawę zabezpieczenia społecznego przedsiębiorcy. Istniejące ubezpieczenie YEL umożliwia osobie przedsiębiorcy zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
  • Na podstawę dochodu z pracy objętej ustawą YEL wpływają również zasiłki chorobowe i rodzicielskie, a także zasiłki dla bezrobotnych.
  • Przedsiębiorca może przystąpić do funduszu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla przedsiębiorców, jeśli dochód z pracy objętej ustawą YEL wynosi co najmniej 13 076 EUR (2020 r.).
  • Początkujący przedsiębiorca otrzyma 22% zniżki na składkę ubezpieczeniową! Jeśli otwierasz swoją pierwszą firmę, przez pierwsze cztery lata otrzymasz 22% zniżki na składkę ubezpieczeniową YEL. Okres zniżkowy rozpoczyna się od zawarcia pierwszego ubezpieczenia YEL.
  • Składkę emerytalną przedsiębiorcy można również w całości odliczyć w ramach podatków od osoby fizycznej lub firmy.
  • Wysokość składki ubezpieczeniowej YEL jest obliczana na podstawie twojego dochodu z pracy YEL. Twój wiek wpływa na oprocentowanie twojej składki YEL: dla osób poniżej 53 lub powyżej 62 lat składka wynosi 24,1% dochodu, a dla osób w wieku 53-62 lata 25,6%.
  • Jako przedsiębiorca sam szacujesz swoje dochody, tj. wartość pieniężną własnego nakładu pracy, ale towarzystwo emerytalne potwierdza twoje dochody. Twoje dochody powinny odpowiadać rocznej pensji, która byłaby wypłacana za tę samą pracę innej osobie o takich samych umiejętnościach. Jednak dochód to nie tylko zyski osiągane przez twoją firmę lub wynagrodzenie pobierane przez Ciebie jako przedsiębiorcę.
  • Przy ustalaniu zarobków należy również uwzględnić liczbę przepracowanych przez Ciebie godzin, obroty firmy i ewentualną sezonowość pracy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ubezpieczenia YEL, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Varma pod numerem 010 192 100 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8–17) lub na stronie www.varma.com.
 
Również eksperci KevytPRO z przyjemnością pomogą Ci przy wyborze ubezpieczenia YEL i ustalaniu dochodu.
Pobierz wniosek ubezpieczeniowy YEL
Download YEL insurance application (in Finnish / suomeksi)
Download YEL insurance application (in English)

Partnerzy

Luotettava kumppani
Świadczymy usługi w zakresie zgodności z przepisami o odpowiedzialności klienta i przepisami dotyczącymi numeru identyfikacji podatkowej. Zapewniamy naszym klientom, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych partnerów, usługi elektroniczne, które ułatwiają spełnienie obowiązków administracyjnych organizacji. www.vastuugroup.fi.
Varma
Varma jest fińskim zakładem ubezpieczeń emerytalnych i pionierem w zarządzaniu zdolnością do wykonywania pracy. Jesteśmy także odpowiedzialnym i stabilnym finansowo inwestorem. www.varma.fi.
Fennia
Grupa Fennia jest partnerem w zakresie bezpieczeństwa finansowego dla firm, przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Nasze usługi są świadczone przez Fennię, firmę ubezpieczeniową wyspecjalizowaną w ubezpieczeniach od szkód, Henki-Fennię oferującą ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne i oszczędnościowe, Fennię Asset Varainhoito Oy oferującą zarządzanie aktywami oraz firmę usługową Fennia Service przez Oy. www.fennia.fi

Dane kontaktowe

Osuuskunta Kevytyrittäjät Pro Suomi
(Spółdzielnia drobnych przedsiębiorców Pro Suomi)
Obsługa klienta KevytPRO
Tel. 010 209 1091 I Adres e-mail: info@kevytpro.fi, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, Menuetto Business Center.